Silniční svodidla jako součást fasády

Detail stěny s otvorem po odbednění (foto: Petr Polák)

Na konci loňského roku byl v Dolních Břežanech uveden do provozu nový parkovací dům, jenž by měl v budoucnu zarůst zelení. Při jeho výstavbě byly stropy i podlahy realizovány do spádu, resp. sklonu původního terénu. Jeho charakteristickým rysem je pak použití silničních svodidel jako výrazného prvku fasády – na severní straně ohnutých do poloměru blízké zatáčky, na východní a jižní straně vkládaných do bednění při realizaci monolitických stěn. V článku je blíže představeno jak odlévání železobetonových stěn s vkládanými svařenci ze svodidel, tak betony použité pro zhotovení.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

ROAD BARRIERS AS PART OF THE FACADE

At the end of last year, a new parking house was open in Dolní Břežany, which should be covered with greenery in the future. During its construction, the ceiling and floor slabs were built into the slope or gradient of the original terrain. Its characteristic feature is the use of road barriers as a distinctive element of the facade – on the north side, bent to the radius of a nearby curve, on the east and south sides inserted into the formwork during the construction of the monolithic walls. The article presents in more detail both the casting of reinforced concrete walls with embedded welds from the girders and the concretes used for the construction.


Související články

2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Rozhovor

Pohyb je to, co jsem zde chtěl vyjádřit

Rozhovor Petra Volfa s architektem Zdeňkem Fránkem o parkovacím domě v Dolních Břežanech, o spolupráci s osvíceným investorem a profesionální realizační firmou, o neobvyklém použití svodidel a o inspiraci pro další stav...