Víc než jen fasády: tváře domů

10. 6. 2022 - Architektura |

V posledních letech byly v České republice postaveny budovy, domy či objekty, které jsou zajímavé pojetím fasád, na jejichž zhotovení byl použit beton v kombinaci s dalšími materiály. V následujícím textu je přiblíženo pět z nich. Je mezi kancelářská budova, parkovacím dům, zázemí hřbitova, víceúčelový dům nebo experimentální tělocvična. Vyznačují se vynikající architekturou a svrchovaným technologickým řešením, které vzhled staveb podporuje.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autor

MORE THAN JUST FACADES: THE FACES OF HOUSES

In recent years, buildings, houses or objects have been constructed in the Czech Republic that are interesting in terms of their facades, for which concrete has been used in combination with other materials. The following text presents five of them. They include an office building, a parking house, a cemetery facility, a multipurpose house or an experimental gym. They are distinguished by their outstanding architecture and the supreme technological solutions that support the appearance of the buildings.


Související články

2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Rozhovor

Pohyb je to, co jsem zde chtěl vyjádřit

Rozhovor Petra Volfa s architektem Zdeňkem Fránkem o parkovacím domě v Dolních Břežanech, o spolupráci s osvíceným investorem a profesionální realizační firmou, o neobvyklém použití svodidel a o inspiraci pro další stav...

2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Téma, Materiály a technologie

Velkoformátové obklady ze sklovláknobetonu

V článku je představeno použití sklovláknobetonu pro výrobu prefabrikovaných tenkostěnných fasádních obkladů. Pozornost je zaměřena na technologii výroby dílců, princip ukotvení pomocí metody stud-frame a vhodnost zhotovení zkušebního modelu u velkých projektů. Použití sklovlá...
2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Téma, Materiály a technologie

Silniční svodidla jako součást fasády

Na konci loňského roku byl v Dolních Břežanech uveden do provozu nový parkovací dům, jenž by měl v budoucnu zarůst zelení. Při jeho výstavbě byly stropy i podlahy realizovány do spádu, resp. sklonu původního terénu. Jeho charakteristickým rysem je pak použití silničních svodid...