Nové výukové centrum vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Nové výukové centrum Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (foto: BoysPlayNice)

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě se letos rozrostla o přístavbu, která odpovídá parametrům 21. století. Při jejím návrhu autoři ze studia Qarta architektura dokázali využít zdánlivě nevhodného trojúhelníkového tvaru pozemku a s ohledem na návaznost na stávající blok navrhli kompaktní objem pro velkorozponovou konstrukci. Její součástí je posluchárna s amfiteátrovým sezením pro 333 studentů a virtuální továrna – multimediální laboratoř simulující výrobní procesy. Současně bylo zrekonstruováno přilehlé severovýchodní křídlo stávajícího areálu.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

New learning centre of the College of Polytechnics in Jihlava

This year, the College of Polytechnic University in Jihlava has expanded through an extension which corresponds to requirements of the 21st century. The authors of the design, from the Qarta architecture studio, were able to use the seemingly unsuitable triangular shape of the building plot. They designed a large-span structure over the compact space and included a connection to existing buildings. The new structure comprises an auditorium with an amphitheater seating for 333 students and a virtual factory – a multimedia laboratory simulating production processes. At the same time, the adjacent north-eastern wing of the existing complex was reconstructed.

Pojmy v tomto článku


Související články

5/2020 Architektura | 15. 10. 2020 | Stavební konstrukce

Společenské centrum Sedlčany

23. ledna 2020 byla slavnostně otevřena nová modlitebna a bytový dům v Sedlčanech. Objekt modlitebny je tvořen železobetonovou konstrukcí s lehkým obvodovým pláštěm z tahokovu a prosklenou fasádou. Výrazným prvkem v hlavním sále modlitebny je křtitelnice pro křest ponořením od...
5/2020 Architektura | 15. 10. 2020 | Materiály a technologie

Obkladové panely pro výdechový objekt tunelu Blanka v Praze

Předmětem článku je popis konstrukčního řešení a procesu výroby atypických staveništních prefabrikátů, navržených jako obklad železobetonového válcového výdechového objektu Bubenečského tunelu, který je součástí tunelového komplexu Blanka v Praze. Reliéf obkladových panelů je...
5/2020 Architektura | 15. 10. 2020 | Můj dům, můj beton

Přístavba rodinného domu na Kojetíně

Na soukromém pozemku u Nového Jičína vznikl v roce 2009 v torzu stodoly, ze které zbyly pouze obvodové pískovcové zdi, obytný ateliér společnosti UAX!. V loňském roce k němu přibyla samostatná obytná přístavba, která je v podstatě „ukryta“ do svahu, otočena k atriu a s původní...