Stavební údržba Vranovské lávky

Visutá lávka přes Vranovskou přehradu s rozpětím hlavního pole 252 m, která byla postavena v roce 1993, byla v loňském roce opravena. Předmětem stavební údržby provedené na základě diagnostického průzkumu byla oprava pylonu poškozeného bleskem, nové nátěry ocelových prvků a nahrazení nevhodného obkladu kotevních bloků. Lávka byla kvůli nedostatku finančních prostředků používána bez izolace. V rámci opravy proto byla po 26 letech provozu konečně provedena pochůzná izolace. Příspěvek popisuje zkušenosti z provozu mostu, výsledky diagnostického průzkumu a poznatky z opravy.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Construction maintenance of the Vranov pedestrian bridge

A suspension pedestrian bridge across the Vranov Lake with a span of 252 m, which was built in 1993, was repaired last year. Maintenance work on the structure was based on a diagnostic investigation. The project focused on the repair of a pylon damaged by lightning, new paintings of steel elements and a replacement of unsuitable cladding of anchor blocks. The bridge was initially without waterproofing being installed because of the lack of funds. The walkable waterproofing was finally installed after 26 years of service as a part of the maintenance project. The paper discusses the experiences from the bridge in service, results of diagnostic investigation and what was learnt from the repairs.


Související články

4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Stavební konstrukce

Lundabron — lávka pro pěší a cyklisty

Visutá lávka pro pěší a cyklisty, která byla postavena přes řeku Ume ve švédském městě Umeå, je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení, statickou a dynamickou analýzu a postup výstavby. Betonová mostovka o jednom poli délky 179 m je zavěšena na dvou skloněný...
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Stavební konstrukce

Výstavba nové lávky pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Praze-Troji

Příspěvek stručně popisuje výstavbu lávky na místě původní Trojské lávky v Praze, která byla zdemolována po jejím pádu v prosinci roku 2017. Nová lávka je umístěna ve stejné poloze jako původní konstrukce, výškové vedení nivelety komunikace a konstrukční řešení je kompletně nové.
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Materiály a technologie

Lávky krátkých rozpětí z UHPC

Článek se zabývá experimentálním vývojem předem předpjatých konstrukčních prvků z ultra vysokohodnotného betonu (UHPC) pro lávky krátkých rozpětí a jejich aplikací v praxi. Užitím materiálu UHPC ve spojení s optimalizovaným tvarem průřezu lze snížit spotřebu primárních surovin...