Mosty z předpjatého betonu na železnici v ČR

Na železničních tratích v České republice se ve správě Správy železnic, s. o., nachází celkem 167 předpjatých betonových mostů. Nosné konstrukce těchto mostů jsou různých typů. V článku je prezentováno rozdělení předpjatých železničních mostů dle typu nosné konstrukce, podrobněji jsou představeny historicky nejčastěji používané typy předpjatých nosných konstrukcí a v neposlední řadě jsou také shrnuty jejich nejčastější poruchy.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

PRESTRESSED CONCRETE RAILWAY BRIDGES IN THE CZECH REPUBLIC

There are a total of 167 prestressed reinforced concrete bridges in the railway lines of the Czech Republic. The load-bearing structures of these bridges are of different types. In this paper, the prestressed railway bridges are identified according to the type of the load-bearing structure. Historically the most frequently used types of prestressed bridge superstructures are then presented in detail and their most frequent failures are also identified.