1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Stavební konstrukce

Obytný súbor Color Park v Žiline

Obytný súbor Color Park v Žiline pozostáva z ôsmich bytových domov, ktoré sú navrhnuté ako dvojice bytových domov prepojené spoločnou garážou. Tieto dvojice bytových domov sú osadené na stavebnom pozemku ako samostatne stojace bytové domy, ktoré svojím umiestnením a osadením v...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Materiály a technologie

Využitie technológie predpätého betónu v stropných konštrukciách

Predpäté stropné konštrukcie sa v zahraničí navrhujú už niekoľko desiatok rokov a sú značne rozšírené. Vnesenie predpätia do stropných dosiek umožňuje navrhovať subtílne konštrukcie pri zabezpečení požiadaviek na medzné stavy únosnosti a používateľnosti. V úvode článku sú popí...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Polyfunkčný komplex Tabáň v Nitre

Polyfunkčný komplex Tabáň v Nitre pozostáva zo siedmych blokov, ktoré navzájom vytvárajú jeden ucelený súbor. Po ukončení výstavby sa nový objekt stane významným prvkom v existujúcej zástavbe mesta Nitra. Príspevok popisuje konštrukciu a zameriava sa na popis základných dimenz...