1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Sanace a rekonstrukce

Utesnenie líniových a plošných priesakov vody z vnútorného povrchu podzemných garáží

Pri prehliadkach podzemných garáží sa často zisťujú líniové a plošné priesaky vody. Najčastejšou príčinou priesakov sú chyby povrchovej hydroizolácie alebo netesné škáry a trhliny. V článku sa uvádzajú technológie a materiály na dodatočné utesnenie plošných priesakov cez podze...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Věda a výzkum

Sekundárna ochrana pojazdných plôch hromadných podzemných garáží

V príspevku sú hodnotené agresivita prostredia hromadných podzemných garáží a možnosti sekundárnej ochrany pojazdných plôch. Prostredie hromadnej garáže je mimoriadne agresívne najmä v súvislosti s koróziou oceľovej výstuže v stropných doskách. Pasívne a aktívne štádium korózi...