Využitie technológie predpätého betónu v stropných konštrukciách

Predpäté stropné konštrukcie sa v zahraničí navrhujú už niekoľko desiatok rokov a sú značne rozšírené. Vnesenie predpätia do stropných dosiek umožňuje navrhovať subtílne konštrukcie pri zabezpečení požiadaviek na medzné stavy únosnosti a používateľnosti. V úvode článku sú popísané základné typy predpätia, ktoré možno využiť pri návrhu stropných konštrukcií. Praktické využitie technológie predpätého betónu je následne prezentované na dvoch vybraných konštrukciách.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Exploitation of Prestressed Concrete Technology in Floor Structures

Prestressed floors have been already designed abroad for several decades and they are widely used. Transferring the prestress into the floor slabs permits more slender structures to be designed while observing the requirements for strength and serviceability limit states. Basic types of prestressing that can be used in the design of ceiling structures are described at the beginning of the article. Practical use of prestressed concrete technology is subsequently presented on two selected structures.


Související články

2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Odolnost sendvičových betonových desek proti výbuchu

Odolnost běžného betonu proti výbuchu je známa řadu let, ale odolnost drátkobetonu, nebo dokonce vysokohodnotných betonů je nové téma s velkou budoucností, protože ztužení cementové struktury ocelovými vlákny významně ovlivňuje lomové vlastnosti materiálu. V článku jsou prezen...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Experimentální ověření funkčnosti ponorného mola z vláknobetonu

Betonová mola jsou obvykle vyplněna plovoucím materiálem, který je nadnáší po celou dobu životnosti. Systém popsaný v tomto článku je inovativní v tom smyslu, že plutí mola zajišťují vzduchové vaky, které mohou být vypuštěny, a celý systém pak klesne ke dnu řeky. To může být u...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Materiály a technologie

Zdokonolené návrhové metody pro drátkobeton a nová metodologie okamžité kontroly kvality

Drátkobeton je materiál, který pokročil od menších aplikací až k použití v konstrukcích. Rozvoj v používání drátkobetonu je mimo jiné umožněn neustálým zdokonalováním vlastností drátků. V oblasti předpisů pro navrhování vývoj pokročil od návrhových doporučení ke stavebním norm...