81

Téma čísla

2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika

16. 6. 2014

Úvodník

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Úvodník

DIAGNOSTIKAOBOR MEZI TECHNIKOU, PRÁVYPSYCHOLOGIÍ (PSYCHIATRIÍ)


Téma

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Téma

HODNOTENIEDIAGNOSTIKA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Téma

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM – JE TO POTŘEBA?


Sanace a rekonstrukce

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Sanace a rekonstrukce

ARCHITEKTURA BEZ KOMPROMISŮ – HISTORIE VELETRŽNÍHO PALÁCE

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Sanace a rekonstrukce

ROTTERDAMSKÁ GALERIE KUNSTHAL PO REKONSTRUKCI

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Sanace a rekonstrukce

14|15 BAŤŮV INSTITUT VE ZLÍNĚ – KONVERZE BUDOV 14 A 15

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Sanace a rekonstrukce

REKONSTRUKCE CHLADICÍCH VĚŽÍ V ELEKTRÁRNĚ PRUNÉŘOV II


Materiály a technologie

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Materiály a technologie

DIAGNOSTIKA PORÚCH CESTNÝCH BETÓNOVÝCH TUNELOV


Věda a výzkum

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Věda a výzkum

SLEDOVÁNÍ KVALITY BETONŮ PŘI EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍ

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Věda a výzkum

AUTOGENNÍ SMRŠŤOVÁNÍ A JEHO MĚŘENÍ OD OKAMŽIKU ULOŽENÍ BETONU


Normy – jakost – certifikace


Aktuality

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Aktuality

MAURITSHUISHAAGU OPĚT OTEVŘEN — REKONSTRUOVANÝ A ROZŠÍŘENÝ

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Aktuality

SYMPOZIUM SANACE 2014

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Aktuality

CONCRETE (recenze)

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Aktuality

TECHNOLOGIE BETONU 2014

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Aktuality

REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Aktuality

ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST – ČBS ČSSI V ROCE 2014

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Aktuality

VZPOMÍNKA NA ING. JAROSLAVA VÁCHU

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Aktuality

CONCRETE REPAIR TO EN 1504 (recenze)

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Aktuality

FAILURES IN CONCRETE STRUCTURES (recenze)

81 2014/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 16. 6. 2014 | Aktuality

SEMINÁŘE, KONFERENCESYMPOZIA