4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Aktuality

Betonárske dni 2022 úspešne za nami!

V dňoch 20. a 21. októbra 2022 sa v AC Hotel by Marriott v Bratislave konala konferencia Betonárské dni, ktorej se aktívne zúčastnilo vyše 150 hostí zo slovenských, českých i rakúskych spoločností pôsobiacich v stavebníctve.