1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Sanace a rekonstrukce

Utesnenie líniových a plošných priesakov vody z vnútorného povrchu podzemných garáží

Pri prehliadkach podzemných garáží sa často zisťujú líniové a plošné priesaky vody. Najčastejšou príčinou priesakov sú chyby povrchovej hydroizolácie alebo netesné škáry a trhliny. V článku sa uvádzajú technológie a materiály na dodatočné utesnenie plošných priesakov cez podze...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Věda a výzkum

Sekundárna ochrana pojazdných plôch hromadných podzemných garáží

V príspevku sú hodnotené agresivita prostredia hromadných podzemných garáží a možnosti sekundárnej ochrany pojazdných plôch. Prostredie hromadnej garáže je mimoriadne agresívne najmä v súvislosti s koróziou oceľovej výstuže v stropných doskách. Pasívne a aktívne štádium korózi...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Spriahnuté steny pre vodonepriepustné betónové konštrukcie

Obvodové prvky vodonepriepustných betónových konštrukcií musia spĺňať nielen nosnú funkciu, ale musia byť aj vodonepriepustné. Spriahnuté železobetónové obvodové steny vodonepriepustných betónových konštrukcií sa začali používať v Nemecku v 90. rokoch 20. storočia. Vzhľadom na...