66

Téma čísla

2011/6 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony)

15. 12. 2011

Úvodník

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Úvodník

ÚVODNÍK


Téma

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Téma

VÝVOJ TRHU TRANSPORTBETÓNU NA SLOVENSKU A V EURÓPE


Stavební konstrukce

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Stavební konstrukce

SLOUPYVYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONUOBCHODNÍM DOMĚ MAGNUM


Sanace a rekonstrukce

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Sanace a rekonstrukce

K PROBLÉMŮM S VLNITÝMI STŘEŠNÍMI DESKAMI


Materiály a technologie

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Materiály a technologie

PŘÍMĚSI DŘÍVE A NYNÍ, ČÁST 1

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Materiály a technologie

INOVATIVNÍ FOTOKATALYTICKÝ CEMENT OBSAHUJÍCÍ NANOČÁSTICE TIO2

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Materiály a technologie

NOVÝ SUPERPLASTIFIKÁTOR PRE VYSOKOHODNOTNÉ BETÓNY


Věda a výzkum

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Věda a výzkum

MODELOVÁNÍ TOKU SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Věda a výzkum

ZKOUŠKA MODELU PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÉ VISUTÉ A ZAVĚŠENÉ KONSTRUKCE

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Věda a výzkum

VLIV KAMENIVA NA ŠÍŘENÍ VYSOKÝCH TEPLOTBETONU

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Věda a výzkum

POROVNÁNÍ MATEMATICKÝCH MODELŮ PRO VÝPOČET SMRŠŤOVÁNÍ A DOTVAROVÁNÍ BETONU

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Věda a výzkum

HYBRIDNÍ SYSTÉM SMYKOVÝCH VÝZTUŽNÝCH STĚN

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Věda a výzkum

NAVRHOVÁNÍ NA MEZNÍ STAV PORUŠENÍ PROTLAČENÍM – 2. ČÁST


Software

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Software

SOFTWARE PRO MODELOVÁNÍ ODŠTĚPOVÁNÍ BETONU PŘI POŽÁRU


Normy – jakost – certifikace


Aktuality

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Aktuality

BÍLÝ BETONOVÝ KVĚTINÁČ

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Aktuality

90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLOKNEROVA ÚSTAVU

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Aktuality

FIBRE CONCRETE 2011

66 Materiály a technologie (vysokohodnotné betony) | 15. 12. 2011 | Aktuality

SEMINÁŘE, KONFERENCESYMPOZIA