Software

2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Software

Implementace návrhových norem pro vláknobeton vyztužený ocelovými drátky do výpočetního softwaru

V současné době není vláknobeton vyztužený ocelovými drátky zahrnut v aktuálně platném znění Eurokódu 2 [1]. Existuje však několik standardů a doporučení pro navrhování a posouzení konstrukcí z tohoto materiálu, z nichž nejrozšířenějším je německá směrnice DAfStb [2]. Firma Be...
113 Architektura | 15.10.2019 | Software

BIMARCHITEKTURA 60. A 70. LET

103 Pozemní stavby | 15. 2. 2018 | Software

KOMPLEXNÍ NÁVRH ZÁKLADOVÝCH DESEK

96 Vodohospodářské a inženýrské stavby | 15. 12. 2016 | Software

POSOUZENÍ TRHLIN U VODOTĚSNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ