Software

4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Software

Návrh železobetonových desek při protlačení

Návrh a posouzení železobetonových základových a stropních desek z hlediska protlačení je poměrně jednoduchý postup, který se však musí provádět pro každý sloup, konec nebo roh stěny, a to v každém podlaží, příp. v průběhu návrhu konstrukce opakovaně. Pro posouzení konkrétního...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Software

Implementace návrhových norem pro vláknobeton vyztužený ocelovými drátky do výpočetního softwaru

V současné době není vláknobeton vyztužený ocelovými drátky zahrnut v aktuálně platném znění Eurokódu 2 [1]. Existuje však několik standardů a doporučení pro navrhování a posouzení konstrukcí z tohoto materiálu, z nichž nejrozšířenějším je německá směrnice DAfStb [2]. Firma Be...