1 – 2

Téma čísla

Beton a zdivo

19. 10 .1993

Úvodník


Materiály a technologie

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Materiály a technologie

Výroba a technologie betonu — současné problémy a možnosti

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Materiály a technologie

Stříkaný beton a urychlující přísady

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Materiály a technologie

Vlastnosti stříkaného betonu do stáří 24 hodin

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Software

Zkušenosti s využíváním výpočetní techniky ve zkušebně a. s. Armabeton

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Materiály a technologie

Možnosti recyklace cihelné stavební suti

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Materiály a technologie

Vlastnosti a použití výztuže s epoxidovým povlakem

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Materiály a technologie

Protikorozní ochrana výztuže organickými povlaky

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Materiály a technologie

Zkoušky soudržnosti žebírkové výztuže s epoxidovým povlakem

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Materiály a technologie

Soudržnost výztuže 10 505 s povlakovou úpravou

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Materiály a technologie

Předpínání kluznými a volnými předpínacími prvky

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Materiály a technologie

Konstrukce z předpjatého betonu s volnými kabely

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Materiály a technologie

Mosty z kusových staviv


Historie


Stavební konstrukce

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Stavební konstrukce

Betónové konštrukcie vystužené lanami bez súdržnosti

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Stavební konstrukce

Předpínání betonových konstrukcí výztuží soudržnosti

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Stavební konstrukce

Betonové konstrukce velkých půdorysných rozměrů

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Stavební konstrukce

Interakční modely velkoplošných základů

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Stavební konstrukce

Dilatační spáry budov

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Stavební konstrukce

Dům techniky a Agrobanka v Pardubicích

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Stavební konstrukce

Priemyslové stavby ZIPP


Zděné konstrukce

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Zděné konstrukce

Svislé zděné konstrukce z lehkých betonů

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Zděné konstrukce

Pomocné prvky pro novodobé zděné konstrukce

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Zděné konstrukce

Vodorovné konstrukce z kusových staviv