Úvodník

Betonování za nízkých teplot vychází z poznatků, že při teplotách nižších než + 5°C se hydratace cementu zpomaluje a při teplotách pod bodem mrazu se prakticky zastavuje.
105 Sanace a rekonstrukce - konverze | 14. 6. 2018 | Úvodník

SÍLA SPOJENÍ

102 Dopravní stavby | 15. 12. 2017 | Úvodník

O INOVACÍCH

101 Pozemní stavby | 16. 10. 2017 | Úvodník

ŠEDÝ, NEBO BAREVNÝ?