Úvodník

Betonování za nízkých teplot vychází z poznatků, že při teplotách nižších než + 5°C se hydratace cementu zpomaluje a při teplotách pod bodem mrazu se prakticky zastavuje.
107 Architektura | 15. 10. 2018 | Úvodník

ÚVODNÍK

106 Mosty | 15. 8. 2018 | Úvodník

MOSTYZASE MOSTY

105 Sanace a rekonstrukce - konverze | 14. 6. 2018 | Úvodník

SÍLA SPOJENÍ