Úvodník

Betonování za nízkých teplot vychází z poznatků, že při teplotách nižších než + 5°C se hydratace cementu zpomaluje a při teplotách pod bodem mrazu se prakticky zastavuje.
90 Zakládání a podzemní stavby | 14. 12. 2015 | Úvodník

DOBRÝ DEN, PANÍ A PÁNOVÉ,

89 Životní cyklus betonových staveb | 14. 10. 2015 | Úvodník

ŽIVOTNÍ CYKLUS