Úvodník

Betonování za nízkých teplot vychází z poznatků, že při teplotách nižších než + 5°C se hydratace cementu zpomaluje a při teplotách pod bodem mrazu se prakticky zastavuje.
100 Mosty | 15. 8. 2017 | Úvodník

ÚVODNÍK

99 Sanace a rekonstrukce - panelová sídliště | 15. 6. 2017 | Úvodník

ÚVODNÍK

25. 9. 2008 | Úvodník

ÚVODNÍK

98 Technologie | 13. 4. 2017 | Úvodník

ÚVODNÍK