Úvodník

Betonování za nízkých teplot vychází z poznatků, že při teplotách nižších než + 5°C se hydratace cementu zpomaluje a při teplotách pod bodem mrazu se prakticky zastavuje.
14. 12. 2012 | Úvodník

Úvod

Cílem publikace „Betonové konstrukce 21. století – betony s přidanou hodnotou“, která vychází ve formě samostatné přílohy časopisu Beton TKS v roce 2012, je oslovit širší publikum, nikoliv jen betonáře, projektanty či technology, ale i architekty, studenty škol stavebního zamě...
25. 9. 2008 | Úvodník

ÚVODNÍK

98 Technologie | 13. 4. 2017 | Úvodník

ÚVODNÍK