Úvodník

Betonování za nízkých teplot vychází z poznatků, že při teplotách nižších než + 5°C se hydratace cementu zpomaluje a při teplotách pod bodem mrazu se prakticky zastavuje.
89 Životní cyklus betonových staveb | 14. 10. 2015 | Úvodník

ŽIVOTNÍ CYKLUS

87 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 15. 6. 2015 | Úvodník

DVĚ VÝZNAMNÁ LETOŠNÍ VÝROČÍ

86 Technologie a materiály | 15. 4. 2015 | Úvodník

PŘÍSADY A PŘÍMĚSI