Dvacet let — to je krásný věk

15. 2. 2020 - Pozemní stavby | | Stáhnout článek v PDF

Milé čtenářky, milí čtenáři,

stáří je velmi relativní pojem. Pět let u whisky je fajn, ale dvacet let je ještě lepší. Auto po pěti letech může být ještě dobré, po dvaceti letech už nic moc, nicméně po třiceti letech je to již veterán s narůstající sběratelskou hodnotou. Budovy jsou po pěti letech stále nové, po dvaceti vyžadují první zásadnější opravy, ale řada z nich se dožívá i několika set let a u některých z nich se se stářím zvyšuje jejich historická hodnota. V pěti letech se připravujeme na pravidelnou školní docházku, v osmnácti se stáváme plnoletými a dvacet let je věk, kdy má každý svůj svět před sebou.

Některá periodika nevydrží ani pět let, dvacet let již signalizuje dobře zavedený časopis. Do dvacátého roku své existence vstupuje i náš odborný časopis Beton TKS. Uvážíme-li, že Beton TKS je přímým nástupcem časopisu Beton a zdivo, tak vychází již 28 let. V té době vznikal více méně amatérsky, byl založen na nadšení a úsilí těch, kteří se na jeho vydávání podíleli. Nadšení zůstalo, jen se za těch 28 let redakční příprava časopisu významně zprofesionalizovala. A dovolím si tvrdit, že jeho kvalita se stále zvyšuje, ať již po stránce obsahové, tak i grafické. Je to zásluha především redakce časopisu, autorů, redakční rady, ale hlavně čtenářů, kteří svými připomínkami a doporučeními motivují všechny zainteresované k úvahám, jak časopis vylepšovat, aby byl stále atraktivní. Bez zájmu čtenářů by časopis skončil velmi rychle. A já jsem měl to štěstí být 24 let u toho.

Za uplynulých 19 let bylo vydáno 114 běžných čísel časopisu Beton TKS, jejichž stránky obsahovaly více než 2 750 článků od více než 1 600 autorů. Kromě toho byla vydána čtyři mimořádná čísla – mimořádné přílohy časopisu s podtituly Beton v architektuře, Povrchy betonu, Betonové konstrukce pro 21. století a Beton, historie, současnost a budoucnost. To vše představuje v souhrnu obrovské množství informací o betonu a betonových konstrukcích, které tvořily a tvoří hodnotný informační zdroj pro českou a slovenskou betonářskou komunitu.

Začínáme tedy jubilejní dvacátý ročník. Jako u většiny ročníků je první číslo věnováno pozemním stavbám. A možná právě proto, že jde o jubilejní ročník, tak je několik článků symbolicky věnováno betonovým stavbám pro vinařství. A to nejenom z pohledu realizace železobetonových monolitických konstrukcí a návrhu betonové směsi pro pohledové betony, ale i z hlediska celkového konceptu architektonického návrhu. Jsem rád, že se časopis postupně stal i prezentační platformou pro řadu architektů pracujících s betonem jako esteticky zajímavým a technicky výhodným materiálem. Řada článků ukazuje na nesporné funkční kvality dobře provedené betonové konstrukce a využití estetických kvalit pohledového betonu. 

Popíjím skleničku dobrého moravského rýnského ryzlinku ročník 2017 a mám dobrý pocit, že i my betonáři přispíváme ke kvalitě našeho vinařství – a nejenom vinařství.

Tak tedy na zdraví betonu a na zdraví jubilejního ročníku časopisu Beton TKS. Vždyť dvacet let – to je krásný věk.

Autor

Související články

2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Úvodník

Síla architektury

Dlouhodobě se vedou diskuze, jestli je česká architektura světová. Konkrétně to znamená, může-li se srovnávat s architekturou velikostí obdobných zemí, jako je Rakousko, Švýcarsko či Nizozemí, ale také kupříkladu Dánsko, Norsko nebo Švédsko. Zmíněné státy totiž představují jak...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Nové sídlo vinařství Lahofer

Nové sídlo Vinařství Lahofer od architektonického studia Chybík+Krištof je zakomponováno do znojemské krajiny poseté vinohrady a po dokončení bude sloužit jako výrobna, návštěvnické reprezentativní centrum i administrativní zázemí společnosti. Hlavní myšlenkou návrhu je motiv...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Parkovací dům Jana Gayera

I navýsost monofunkční stavba jako je parkovací dům může zaujmout. A přesně to je případ parkovacího domu Jana Gayera v Hradci Králové. Architekti při návrhu a stavaři při realizaci pracovali s ohledem na umístění domu v širším historickém centru města, s ohledem na areál Gaye...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Kamil Mrva Architekti a obec Trojanovice

V beskydských Trojanovicích již několik let skvěle funguje spolupráce obecního zastupitelstva a architektonického ateliéru Kamil Mrva Architekti, jejímž výsledkem je promyšlená péče o architekturu obce. V poslední době se tak podařilo nejen zrekonstruovat některé původní objek...