Návrh železobetonových desek při protlačení

10. 12. 2022 - Sanace a rekonstrukce |

Návrh a posouzení železobetonových základových a stropních desek z hlediska protlačení je poměrně jednoduchý postup, který se však musí provádět pro každý sloup, konec nebo roh stěny, a to v každém podlaží, příp. v průběhu návrhu konstrukce opakovaně. Pro posouzení konkrétního případu existuje celá řada návrhových programů, ať od firem vyvíjejících software, nebo od firem vyrábějících smykové lišty. Jejich nevýhodou je pracnost a tím značná časová náročnost a pak také fakt, že je každý protlak posuzován individuálně a nezávisle na ostatních v řešené desce. To se většinou projektant snaží nějakým způsobem sjednotit, avšak tato činnost vyžaduje také hodně času a zvyšuje riziko chyby. Cílem vyvinutého softwaru RENEX3D je zautomatizovat návrh a posudek protlačení sloupů nebo stěn stropní deskou a v případě použití smykových lišt jejich návrh optimalizovat.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

DESIGN OF FLAT SLABS ON PUNCHING SHEAR RESISTENCE
The design and assessment of reinforced concrete foundation and flat slabs in terms of punching is a relatively simple procedure, but it must be repeated for each column, end or corner of the wall at each storey or repeatedly throughout the design of the structure. There are many designing programs available for the assessment of a particular case, either from software developers or companies, producing double head studs. Their disadvantages are the laboriousness and thus considerable time consuming, and then the fact that each point of punching is individually assessed independently of the others in the slab being designed. The designer usually tries to unify this in some way. However, this activity also requires a lot of time and increases the risk of error. The aim of the developed software RENEX3D is to automate the design and assessment of the punching of columns or walls through the slab and, in the case of the use of punching shear bars, to optimise their design.


Související články

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Rekonstrukce podzemních garáží Národního divadla v Praze

Konstrukce šestipodlažních podzemních garáží Národního divadla vykazovala již po 30 letech od své realizace závažné statické poruchy a pro zajištění dalšího provozu byla nezbytná její rekonstrukce. Po vyhodnocení variant byla realizována kompletní výměna všech stropních desek,...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Konstrukční řešení objektu Sono Centra

Příspěvek představuje nosné konstrukce objektu Sono Centra v Brně, který byl navržen jako reprezentativní stavba nahrávacího studia Sono Records s víceúčelovým využitím (hotel, restaurace, parkování, nahrávací studio, koncertní a divadelní sál). Podrobně je popsáno konstrukční...