4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Software

Návrh železobetonových desek při protlačení

Návrh a posouzení železobetonových základových a stropních desek z hlediska protlačení je poměrně jednoduchý postup, který se však musí provádět pro každý sloup, konec nebo roh stěny, a to v každém podlaží, příp. v průběhu návrhu konstrukce opakovaně. Pro posouzení konkrétního...
43 Kulturní a sportovní stavby | 15. 2. 2008 | Stavební konstrukce

FOTBALOVÝ STADION SLAVIA PRAHA