Materiály a technologie

11. 9. 2023 | Materiály a technologie

Mosty z předpjatého betonu na železnici v ČR

Na železničních tratích v České republice se ve správě Správy železnic, s. o., nachází celkem 167 předpjatých betonových mostů. Nosné konstrukce těchto mostů jsou různých typů. V článku je prezentováno rozdělení předpjatých železničních mostů dle typu nosné konstrukce, podrobn...
11. 9. 2023 | Materiály a technologie

Analýza betonových spár štíhlých segmentových konstrukcí

Mostovky štíhlých betonových konstrukcí jsou často sestaveny z prefabrikovaných segmentů s betonovými spárami. Spáry jsou obvykle betonovány mezi segmenty s čely, na nichž jsou po obvodu navrženy bednicí ozuby. Příspěvek porovnává prutovou a stěnovou analýzu spár s výsledky mě...
2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Téma, Materiály a technologie, Stavební konstrukce

Beton z recyklovaného kameniva pro obytný soubor Čertův vršek

V prosinci 2021 dokončila společnost Skanska Residential na jednom z libeňských kopců v Praze výstavbu rezidence Čertův vršek, jež získala ocenění Best of Realty. Jedná se o projekt, při jehož výstavbě byl kladen důraz na využití inovativních technologií a materiálů šetrných k...
2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Téma, Materiály a technologie

Atypická řešení přerušení tepelných mostů a vazeb

Přerušení teplených mostů na vodorovných konstrukcích pomocí speciálních prvků je v dnešní době již standardem. Existují ale stále případy, kdy běžná systémová řešení nelze použít, a je proto nutné navrhnout řešení atypická. Stejně tak vznikají nové produkty, které zohledňují...
2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Materiály a technologie

Tramvajová zastávka z 3D tištěného UHPC v pražských Holešovicích

Na okraji pražského parku Stromovka byla postavena první tramvajová zastávka z 3D tištěného UHPC. Nosná konstrukce zastřešení byla vyrobena speciálním robotickým ramenem české společnosti So Concrete technologií robotické aditivní fabrikace. Součástí zastávky je zastřešení z p...