Aktuality

2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Aktuality

Za prof. Ing. Václavem Novákem, DrSc.

Dne 9. února 2020 zemřel prof. Ing. Václav Novák, DrSc.
114 Technologie | 15.12.2019 | Aktuality

SEMINÁŘE, KONFERENCESYMPOZIA

114 Technologie | 15.12.2019 | Aktuality

26. BETONÁŘSKÉ DNY

114 Technologie | 15.12.2019 | Aktuality

KRÁSA JAKO VÝRAZ KONSTRUKCE