1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Aktuality

25. výročí založení Fakulty stavební VŠB-TUO

Fakulta stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava byla založena 1. ledna roku 1997. Od té doby vychovala přes 4 600 úspěšných absolventů, navázala spolupráci v oblasti vědy a výzkumu na národní, ale také mezinárodní úrovni. O její vznik, který byl zapříčiněn rozvojem stavebn...