Samovysychání

Samovysychání betonu (Self-desiccation of concrete) — jedná se o část smršťování, která se projevuje u vysokohodnotných betonů (HPC). Ztvrdlý cementový tmel má tak malou propustnost, že nelze dopravit dovnitř betonu vodu z jeho povrchu. Voda, která uvnitř betonu ještě zbývá, se spotřebovává při hydrataci zbytků cementových zrn. Protože je objem nově vznikajícího cementového tmelu menší než objem původních složek, dochází k smršťování nazývanému samovysychání.

Opatření pro zmenšení velikosti samovysychání:

Samovysychání