Hydratace

Hydratace je obecně reakce, při které daná látka reaguje s vodou — na molekulu substrátu se navazuje molekula vody. 

V betonářské oblasti se nejčastěji mluví o hydrataci cementu, přesněji hydrataci cementových zrn. Po smíchání cementu s vodou dochází vlivem chemických reakcí ke vzniku jemných krystalků, které vzájemně prorůstají. Tím cement postupně tvrdne.

Pozor

Hydrataci výrazně ovlivňuje okolní teplota a vlhkost

  

Odkazy:


Související články v časopise Beton

1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Věda a výzkum

Měření hydratačního tepla cementu

Článek popisuje izotermní kalorimetrickou zkoušku cementu, která se používá ke stanovení vývoje hydratačního tepla cementu a navíc poskytuje i cenné informace o rychlosti a mechanismu hydratace konkrétního cementu. V článku jsou kromě postupu zkoušky prezentovány a komentovány...