Hydratace

Hydratace je obecně reakce, při které daná látka reaguje s vodou — na molekulu substrátu se navazuje molekula vody. 

V betonářské oblasti se nejčastěji mluví o hydrataci cementu, přesněji hydrataci cementových zrn. Po smíchání cementu s vodou dochází vlivem chemických reakcí ke vzniku jemných krystalků, které vzájemně prorůstají. Tím cement postupně tvrdne.

Pozor

Hydrataci výrazně ovlivňuje okolní teplota a vlhkost

  

Odkazy: