Interní ošetřování

Interní ošetřování (Internal curring) je používání materiálu s absorpční schopností k ošetřování mladého vysokohodnotného betonu (HPC). Cementový tmel HPC je tak hutný, že není možné dodávat ošetřovací vodu z povrchu skrz cementovou matrici dovnitř konstrukce. Vlivem spotřebovávání vnitřní vody při hydrataci vzniká deficit vody nutné k ošetřování. Prosté přidání vody do receptury by vedlo ke zvýšení vodního součinitele a následným neblahým vlivům na pevnost a trvanlivost betonu.

Řešením je vytvořit zásobu vody uvnitř betonu, která se bude uvnitř postupně uvolňovat a plnit roli ošetřovací vody. To je proveditelné pomocí absorbčních materiálů, například pórovitého kameniva, hydroskopických gelů*) apod.

*) Poznámka: V laboratořích byly zkoušeny i hydroskopické kuličky z dětských plen.

 


Související články v časopise Beton

3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Věda a výzkum

Vyhodnocení měření vlivu ošetřování teplotou na tlakovou pevnost, smršťování dotvarování UHPC

V příspěvku je uveden popis a vyhodnocení experimentálního ověření reologických vlastností patentované směsi ultra vysokohodnotného betonu (UHPC) ošetřovaného ve vodním prostředí při různých teplotách. Pro vyhodnocení je použit modifikovaný model B4, který je v současnosti pov...