Liapor (Keramzit)

Umělé pórovité kamenivo vyráběné tepelnou expanzí (pálením) jílů. Používá se převážně k výrobě lehkých betonů. Kamenivo vyráběné výpalem a expandací jílů v rotačních pecích je u nás známé také pod obecným názvem keramzit.

Hmotnost

Díky porézní struktuře mají zrna Liaporu nízkou objemovou hmotnost 500‑1500 kg/​m3. Sypná hmotnost zrn je 250 – 900 kg/​m3, specifická hmotnost materiálu 2300 – 2600 kg/​m3.

14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Lehký beton

Článek stručně uvádí současný stav lehkého betonu u nás a v zahraničí z hlediska vstupních materiálů (zejména lehkých kameniv), návrhu, technologie výroby a ukládání. Dále představuje zajímavé realizace v posledních letech za účelem vysvětlení přínosu lehkého betonu jako mater...
25. 9. 2008 | Materiály a technologie

Pohledové zdivo

Pro návrh, výrobu i posuzování pohledových betonů vyráběných monolitickou nebo prefabrikovanou technologií ve velké škále možností povrchové úpravy (např. povrch s otiskem bednění či formy, povrch hlazený, broušený, leštěný, povrch dodatečně upravovaný proudem vody, písku či k...