ČSN EN 12350 – 8 Zkoušení čerstvého betonu – Část 8: Samozhutnitelný beton – Zkouška sednutí-rozlitím

Tento dokument specifikuje zkušební postup pro stanovení hodnoty sednutí-rozlitím a doby t500 pro samozhutnitelný beton. Zkouška je vhodná pro tělesa, která mají deklarovanou hodnotu D nejhrubší frakce kameniva použitého v betonu (Dmax) nižší než 40 mm.

Typ produktuČeská technická norma (ČSN)
Označení základního dokumentuČSN EN 12350 – 8
Katalogové číslo509867
Název dokumentuZkoušení čerstvého betonu — Část 8: Samozhutnitelný beton — Zkouška sednutí-rozlitím
Anglický názevTesting fresh concrete — Part 8: Self-compacting concrete — Slump-flow test
Datum vydání01.04.2020
Datum účinnosti01.05.2020
Věstník vydání (měs/​​​rok)4/20
Způsob vydánísamostatně tiskem
Způsob převzetí originálupřeklad
ICS kódy91.100.30 — Beton. Betonové prefabrikáty
Zapracované dokumentyEN 12350 – 8, rok vydání 2019
Nahrazuje dokumenty509182 / ČSN EN 12350 – 8, rok vydání 2019

Detailní informace na stránkách vydavatele.


Témata

Normy
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Normy – jakost – certifikace

Aktuální situace v betonářských normách

V článku je představen systém norem v oboru beton definovaný v normě ČSN EN 206+A2. Zabývá se jednotlivými skupinami norem a uvádí jejich aktualizace v posledních letech s uvedením rozdílu oproti předcházejícím verzím.