ČSN EN 12350 – 1 Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení

ČSN EN 12350 – 1 (73 1301) Tento dokument uvádí dva postupy pro odběr vzorků čerstvého betonu, a to pro odběr vzorku souhrnného a pro odběr vzorku lokálního. 

POZNÁMKA 1 — Požadavek na opakované promíchání vzorku před zkouškami čerstvého betonu nebo před zhotovením zkušebních těles je obsažen v příslušných normách. Pokud se míchání a odběr vzorků provádí v laboratoři, mohou být požadovány odlišné postupy. 

POZNÁMKA 2 — V tomto případě se používá kapitola 6, položka g). 

Kromě toho tato norma uvádí výčet zkušebního zařízení, které se uvádí ve dvou nebo více normách souboru EN 12350 a EN 12390 – 2.

Typ produktuČeská technická norma (ČSN)
Označení základního dokumentuČSN EN 12350 – 1
Katalogové číslo509848
Název dokumentuZkoušení čerstvého betonu — Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení
Anglický názevTesting fresh concrete — Part 1: Sampling and common apparatus
Datum vydání01.04.2020
Datum účinnosti01.05.2020
Věstník vydání (měs/​rok)4/20
Způsob vydánísamostatně tiskem
Způsob převzetí originálupřeklad
ICS kódy91.100.30 — Beton. Betonové prefabrikáty
Zapracované dokumentyEN 12350 – 1, rok vydání 2019
Nahrazuje dokumenty509184 / ČSN EN 12350 – 1, rok vydání 2019

Detailní informace na stránkách vydavatele.


Témata

Normy
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Normy – jakost – certifikace

Aktuální situace v betonářských normách

V článku je představen systém norem v oboru beton definovaný v normě ČSN EN 206+A2. Zabývá se jednotlivými skupinami norem a uvádí jejich aktualizace v posledních letech s uvedením rozdílu oproti předcházejícím verzím.