ČSN EN 12350 – 2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím

Tato evropská norma uvádí metodu pro stanovení konzistence čerstvého betonu zkouškou sednutím. Zkouška sednutím reaguje na změny konzistence betonu, které odpovídají sednutím mezi 10 mm a 210 mm. Měření konzistence mimo tyto hranice sednutí může být nevhodné a měly by se použít jiné metody stanovení konzistence. Jestliže sednutí pokračuje i po době 1 minuty po vytažení kužele, zkouška sednutím je nevhodná pro měření konzistence. Zkouška není vhodná, jestliže největší deklarovaná hodnota D nejhrubší frakce kameniva (Dmax) v betonu je větší než 40 mm.

Typ produktuČeská technická norma (ČSN)
Označení základního dokumentuČSN EN 12350 – 2
Katalogové číslo509856
Název dokumentuZkoušení čerstvého betonu — Část 2: Zkouška sednutím
Anglický názevTesting fresh concrete — Part 2: Slump-test
Datum vydání01.04.2020
Datum účinnosti01.05.2020
Věstník vydání (měs/​rok)4/20
Způsob vydánísamostatně tiskem
Způsob převzetí originálupřeklad
ICS kódy91.100.30 — Beton. Betonové prefabrikáty
Zapracované dokumentyEN 12350 – 2, rok vydání 2019
Nahrazuje dokumenty509185 / ČSN EN 12350 – 2, rok vydání 2019

Detailní informace na stránkách vydavatele.


Témata

Normy
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Normy – jakost – certifikace

Aktuální situace v betonářských normách

V článku je představen systém norem v oboru beton definovaný v normě ČSN EN 206+A2. Zabývá se jednotlivými skupinami norem a uvádí jejich aktualizace v posledních letech s uvedením rozdílu oproti předcházejícím verzím.