ČSN EN 12350 – 7 Zkoušení čerstvého betonu – Část 7: Obsah vzduchu – Tlakové metody

Tento dokument uvádí dvě metody pro stanovení obsahu vzduchu ve zhutněném čerstvém betonu vyrobeném z hutného nebo těžkého kameniva, které má maximální deklarovanou hodnotu velikosti zrn D (Dmax) do 63 mm. Zkouška není vhodná pro betony s konzistencí sednutím menším než 10 mm podle EN 12350 – 2. Ani jedna z uvedených metod se nemá používat pro betony s lehkým kamenivem, se zpěněnou vysokopecní struskou nebo s velmi pórovitým kamenivem, vzhledem k velké hodnotě opravného součinitele pro kamenivo v porovnání s obsahem vzduchu v betonu.

Typ produktuČeská technická norma (ČSN)
Označení základního dokumentuČSN EN 12350 – 7
Katalogové číslo509866
Název dokumentuZkoušení čerstvého betonu — Část 7: Obsah vzduchu — Tlakové metody
Anglický názevTesting fresh concrete — Part 7: Air content — Pressure methods
Datum vydání01.04.2020
Datum účinnosti01.05.2020
Věstník vydání (měs/​​rok)4/20
Způsob vydánísamostatně tiskem
Způsob převzetí originálupřeklad
ICS kódy91.100.30 — Beton. Betonové prefabrikáty
Zapracované dokumentyEN 12350 – 7, rok vydání 2019
Opravy514752 / ČSN EN 12650 – 7, rok vydání 2020, oprava 1
Nahrazuje dokumenty508181 / ČSN EN 12350 – 7, rok vydání 2019

Detailní informace na stránkách vydavatele.


Témata

Normy
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Normy – jakost – certifikace

Aktuální situace v betonářských normách

V článku je představen systém norem v oboru beton definovaný v normě ČSN EN 206+A2. Zabývá se jednotlivými skupinami norem a uvádí jejich aktualizace v posledních letech s uvedením rozdílu oproti předcházejícím verzím.