ČSN EN 12350 – 4 Zkoušení čerstvého betonu – Část 4: Stupeň zhutnitelnosti

Tento dokument uvádí metodu pro stanovení konzistence čerstvého betonu zkouškou stupněm zhutnitelnosti. Tato zkouška je vhodná pro vzorky, které mají deklarovanou hodnotu nejhrubší frakce kameniva D, která je použita v betonu (Dmax) menší než 63 mm. Jestliže stupeň zhutnitelnosti je menší než 1,04 nebo větší než 1,46, zkouška zhutnitelnosti je nevhodná pro měření konzistence betonu.

Typ produktuČeská technická norma (ČSN)
Označení základního dokumentuČSN EN 12350 – 4
Katalogové číslo509859
Název dokumentuZkoušení čerstvého betonu — Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
Anglický názevTesting fresh concrete — Part 4: Degree of Compactability
Datum vydání01.04.2020
Datum účinnosti01.05.2020
Věstník vydání (měs/​​rok)4/20
Způsob vydánísamostatně tiskem
Způsob převzetí originálupřeklad
ICS kódy91.100.30 — Beton. Betonové prefabrikáty
Zapracované dokumentyEN 12350 – 4, rok vydání 2019
Nahrazuje dokumenty509187 / ČSN EN 12350 – 4, rok vydání 2019

Detailní informace na stránkách vydavatele.


Témata

Normy
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Normy – jakost – certifikace

Aktuální situace v betonářských normách

V článku je představen systém norem v oboru beton definovaný v normě ČSN EN 206+A2. Zabývá se jednotlivými skupinami norem a uvádí jejich aktualizace v posledních letech s uvedením rozdílu oproti předcházejícím verzím.