eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Betonárna

Betonárna vyrábí čerstvý beton. Má skladové hospodářství jednotlivých složek betonu (1), přisunovací zařízení (2), dávkovací zařízení (3), míchací centrum (4), ovládací systém, zařízení pro zajištění zimního provozu a hospodářství s odpadem a recyklačním zařízením čerstvého betonu (5).


Betonárny se liší svojí konstrukcí a uspořádáním

 
 

Odkazy:

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu