eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Čerpatelný čerstvý beton

Čerpatelný čerstvý beton musí mít odpovídající skladbu, aby nedocházelo k neúměrnému tření o stěnu potrubí případně o zaklínění jednotlivých zrn kameniva. Minimální obsah jemných zrn kameniva a cementu má být 400 kg, největší zrno kameniva nemá být větší něž třetina průměru potrubí a konzistence měřená sednutím kužele 100 - 150 mm. Je vhodné použít těžené kamenivo s hladkým povrchem kulatých zrn. Osvědčilo se používání popílku.

 

Odkazy:

Související pojmy