Čerpatelný čerstvý beton

Čerpatelný čerstvý beton musí mít odpovídající skladbu, aby nedocházelo k neúměrnému tření o stěnu potrubí případně o zaklínění jednotlivých zrn kameniva. Minimální obsah jemných zrn kameniva a cementu má být 400 kg, největší zrno kameniva nemá být větší něž třetina průměru potrubí a konzistence měřená sednutím kužele 100 — 150 mm. Je vhodné použít těžené kamenivo s hladkým povrchem kulatých zrn. Osvědčilo se používání popílku.