Rekonstrukce podzemních garáží Národního divadla v Praze

Konstrukce šestipodlažních podzemních garáží Národního divadla vykazovala již po 30 letech od své realizace závažné statické poruchy a pro zajištění dalšího provozu byla nezbytná její rekonstrukce. Po vyhodnocení variant byla realizována kompletní výměna všech stropních desek, spojená s úpravou dispozice sloupů a s dalšími stavebními zásahy pro zvýšení uživatelského standardu. Příspěvek popisuje způsob vyhodnocení návrhových variant rekonstrukce, koncept vybraného řešení se zajímavými detaily a průběh realizace stavby.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Reconstruction of the Underground Car Park of the National Theatre in Prague

The structure of the six-storey underground car park of the National Theatre showed serious structural defects already 30 years after its completion. Following an evaluation of different design options a full substitution of all deck slabs was adopted, together with other changes to existing structure, aiming to improve the level of the usefulness of the building. The paper describes the process for evaluation of the design options, principles behind the chosen solution, interesting details, and the construction process.

Pojmy v tomto článku


Související články

3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Rekonštrukcia kolonádového mosta v Piešťanoch

Kolonádový most cez Váh spája mestské centrum Piešťan s Kúpeľným ostrovom. Svojou dĺžkou takmer 157 m sa radí k najdlhším krytým mostom na Slovensku. Objekt je zapísaný do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky a do svetového zoznamu špičkových diel funkci...
3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Stavební úpravy a obnova vnějšího pláště vodojemu v Poděbradech

Článek popisuje opravu vodojemu v Poděbradech, který je od roku 2010 uveden na seznamu kulturních památek České republiky. Oprava spočívala zejména v odstranění příčin poruch vnějšího pláště a jeho obnově.