Konstrukční řešení objektu Sono Centra

Příspěvek představuje nosné konstrukce objektu Sono Centra v Brně, který byl navržen jako reprezentativní stavba nahrávacího studia Sono Records s víceúčelovým využitím (hotel, restaurace, parkování, nahrávací studio, koncertní a divadelní sál). Podrobně je popsáno konstrukční řešení nahrávacího sálu, který tvoří architektonickou dominantu celé stavby. Tento hlavní dilatační celek je tvořen železobetonovou skořepinou ve tvaru rotačního elipsoidu umístěného mezi dvě vícepodlažní budovy.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Structural Solutions of the Sono Centre

The article presents the bearing structures of the Sono Centre building in Brno, which was designed as a representative building of the Sono Records recording studio with multi-purpose use (hotel, restaurant, parking, recording studio, concert and theatre hall). The constructional design of the recording hall is described in detail as it forms the architectural dominant of the whole building. This main expansion unit consists of a reinforced concrete shell in the form of a rotating ellipsoid placed between two multi-storey buildings.


Související články

1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Parkovací dům pro kola

Holanďané byli horlivými cyklisty vždy a cyklistiku společně s veřejnou dopravou upřednostňuje v Nizozemí stále větší počet lidí i v současnosti. V loňském roce otevřeli v revitalizovaném centru Utrechtu parkovací dům pro jízdní kola, který je s 12 656 místy největší stavbou s...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Parkovací dům Jana Gayera

I navýsost monofunkční stavba jako je parkovací dům může zaujmout. A přesně to je případ parkovacího domu Jana Gayera v Hradci Králové. Architekti při návrhu a stavaři při realizaci pracovali s ohledem na umístění domu v širším historickém centru města, s ohledem na areál Gaye...