Mašínův statek — Památník tří odbojů

10. 12. 2022 - Sanace a rekonstrukce | | Stáhnout článek v PDF

V červnu letošního roku byl slavnostně otevřen Památník tří odbojů, který vznikl úpravou statku Josefa Mašína v Lošanech. Skořápka ze stříkaného betonu chrání a stabilizuje pozůstatky zdiva rodného domu.

Rodná světnice Josefa Mašína se nedochovala, dům byl vícekrát přestavěn. Svědky rodinných kořenů zůstávají jen zdi přízemí, mezi které je zasazen Josefův oblíbený strom – moruše – rostoucí vzhůru k nebi jako symbol naděje budoucích životů
InvestorMašínův statek — Památník tří odbojů, z. s.
Architektonický návrhTomáš Hradečný, Klára Hradečná, Julie Kopecká,
Benedikt Markel, Bronislava Volentičová, Silvia Snopková,
Vladěna Bockschneiderová, Jakub Kochman/​​
IXA
SpolupráceMichael Baroch, Dominika Kovandová, Branislav Kožej,
Magdalena Piterková  
Koncepce expozicePetr Blažek
Stavební prácePROSTAV, spol. s r.o.
Stříkané betonyPodzemní stavby Brno, s.r.o.
Výroba expoziceSIGNUM 1995 s.r.o.
Multimediální řešeníst.dio
Školní zadání FA ČVUT2017 (zimní semestr)
Projekt / realizace2019 – 2021 / 2022

V roce 2018 získala Zdeňka Mašínová po téměř třiceti letech od pádu komunistického režimu rodný statek svého otce Josefa Mašína v Lošanech. Ve stejném roce vznikl spolek s cílem vytvořit zde veřejně přístupný Památník tří odbojů a jeho prostřednictvím uchovat památku a odkaz generálmajora Josefa Mašína a jeho rodiny, která ve 20. století přinesla velké osobní oběti v boji za vlast, svobodu a demokracii. [2] (Nutno podotknout, že činnost skupiny bratří Mašínů v letech 1951 až 1953 je dodnes považována za kontroverzní – pozn. red.)

Architektonický návrh památníku vznikal v rámci studentské semestrální práce ve školním ateliéru manželů Kláry a Tomáše Hradečných na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Vzniklo dvaadvacet návrhů, z nichž čtyři byly následně obhájeny jako diplomový projekt.

V dalších dvou letech už čerství absolventi a architekti pod vedením svých bývalých pedagogů spolu se členy spolku rozvíjeli v ateliéru IXA představy o konkrétní podobě rehabilitace statku, aby 26. srpna 2020 mohla být Zdeňkou Mašínovou slavnostně zasazena moruše v rodném domě Josefa Mašína jako symbolický akt ukončení první etapy budování Památníku tří odbojů.

V roce 2021 probíhalo stavební řízení na úpravy hospodářské budovy. Vyvrcholením druhé etapy stavebních prací v roce 2022 je realizace stálé expozice, kterou na základě návrhu historika Petra Blažka a dalších členů spolku architektonicky ztvárnil rovněž ateliér IXA.

Architektonický záměr

Památník tří odbojů reflektuje mimořádnou situaci, kdy lze číst moderní historii Československé a České republiky skrze osudy jedné selské rodiny a jejích souputníků. Památník je chápán jako místo uchování paměti připomínající nejenom podmínky vzniku a života tří odbojů, ale i jejich souvislosti a integritu.

Původní rodný dům Josefa Mašína ztratil mnohými přestavbami svůj charakter. Stopu autenticity tak nesou klenuté místnosti v přízemí a především zdivo, které je zachované a ukryté pod skořápku stříkaného betonu. Ten plní ochrannou a stabilizační funkci. Ostatní měkké části objektu jako nepůvodní okna a dveře, krov a trámový strop byly odstraněny. S odkazem na umělkyni Rachel Whiteread lze říci, že se jedná o mumifikaci základní struktury, do jejíchž útrob lze vstupovat a procházet skrze ni.

Ve vstupní místnosti je ve dvou protilehlých nikách instalován text dopisu Josefa Mašína, kterým se loučí se svou ženou a dětmi. Zachycení okamžiku plného lásky, bolu i odhodlání s vědomím přicházející smrti zpřítomňuje muže, který prožil dva odboje a jeho odkaz zrodil další. Ve druhé místnosti je v klenbě umístěna trojice světlovodů symbolizující tři odboje. Poslední prostor bez střechy je místem pro nadechnutí. Místem, kde roste moruše jako symbol rodu Mašínů, symbol svobody a naděje postupně přerůstající horizont památníku.

Rozlehlý hospodářský dvůr původního statku zůstává prázdný, připravený přijmout větší skupiny návštěvníků či sloužit jako zázemí při slavnostních a společenských akcích s prezentací historie odbojové činnosti.

Rozlehlý hospodářský dvůr původního statku zůstává prázdný, připravený přijmout jak větší skupiny návštěvníků, tak sloužit jako zázemí při slavnostních a společenských akcích

Hospodářská budova, upravená naposledy v roce 1904 jako konírna a později využívaná jako traktorová stanice místního kolchozu, je v části bývalé vozové kůlny využita pro expozici věnovanou historii statku, historii rodu Mašínů a tří československých odbojů. Pod původním trámovým stropem je na začištěných stěnách instalovaný kontrastní expoziční fundus.

Expozice v části bývalé vozové kůlny je věnována historii statku, historii rodu Mašínů a tří československých odbojů

Autentický prostor sýpky v patře je zpřístupněn pouze ve výjimečných případech a stejně jako konírna a seník v další části objektu bude před­mětem poslední etapy rekonstrukce.

Závěr

V pátek 26. srpna 2022, ve výroční den narození Josefa Mašína (1896 – 1942), byl Památník tří odbojů v Lošanech slavnostně otevřen. Byl postaven z veřejné sbírky, kterou vyhlásil spolek Mašínův statek – Památník tří odbojů, z. s., a do které se již zapojilo okolo jednoho tisíce dárců s celkovou částkou téměř 9 milionů korun.

Po dohodě se Středočeským krajem památník po jeho otevření provozuje Regionální muzeum v Kolíně.

Fotografie: Benedikt Markel

 

Zdroje

[1]    Autorská zpráva IXA.

[2]    Mašínův statek – Památník tří odbojů [online]. Dostupné z: masinuvstatek.cz

MAŠÍN’S FARMHOUSE – MEMORIAL OF THE THREE RESISTANCES

In June this year, the Memorial of the Three Resistance Forces was inaugurated, which was created by adaptation of Josef Mašín’s family farm in Lošany. A shell made of shotcrete protects and stabilizes the remains of masonry of the birth house.


Související články

4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Téma, Sanace a rekonstrukce

Konverze domu nábytku na budovu Českého rozhlasu Olomouc

V letošním roce byla dokončena konverze obchodního domu s nábytkem v městské památkové rezervaci Olomouc na budovu Českého rozhlasu. V roce 1911 se jednalo o konstrukčně, provozně a prostorově progresivní stavbu, jednu z prvních realizací monolitického železobetonového skeletu...
4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Téma, Sanace a rekonstrukce

Konverze ostravských městských jatek na galerii Plato

Touhu dokonale propojit interiér domu s jeho okolím často pomáhají splnit velké skleněné plochy. V případě ostravské galerie Plato se podařilo spojit výstavní sály s expozicemi pod širým nebem pomocí rozměrných otočných segmentů vsazených do obvodového pláště památkově chráněn...
4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Téma, Sanace a rekonstrukce

Konverze Zengerovy trafostanice na Kunsthalle Praha

V poslední době se nestává tak často, aby byla velká historická budova v centru hlavního města nově otevřena veřejnosti. To je případ nové galerie umění s názvem Kunsthalle Praha, jež vznikla z bývalé Zengerovy trafostanice. V článku je přiblížena konverze, jež si kladla za cí...
4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Téma, Sanace a rekonstrukce

Konverze Jurkovičovy teplárny v Bratislavě

V loňském roce byla dokončena přestavba Jurkovičovy teplárny, která má od roku 2008 status slovenské národní kulturní památky. Tato funkcionalistická stavba nabízí po tříleté rekonstrukci veřejnosti sdílené kanceláře pod názvem Base4Work, v přízemí se...