Konverze ostravských městských jatek na galerii Plato

10. 12. 2022 - Sanace a rekonstrukce |

Touhu dokonale propojit interiér domu s jeho okolím často pomáhají splnit velké skleněné plochy. V případě ostravské galerie Plato se podařilo spojit výstavní sály s expozicemi pod širým nebem pomocí rozměrných otočných segmentů vsazených do obvodového pláště památkově chráněné budovy. Ateliér KWK Promes polského architekta Roberta Konieczného přináší inovativní řešení, které nabízí zcela nový způsob vystavování v prostoru kontinuálně přecházejícím mezi vnitřním a vnějším prostředím.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

Conversion of the Ostrava City Slaughterhouse to the Plato Gallery

The desire to perfectly connect the interior of the house with its surroundings is often helped by large glass surfaces. In the case of the Plato Gallery in Ostrava, it was possible to connect the exhibition halls with the open-air exhibitions using large rotating segments inserted into the peripheral walls of the Listed building. The KWK Promes studio of the Polish architect Robert Konieczny brings an innovative solution that offers a completely new way of exhibiting in a space that continuously passes between indoor and outdoor environments. 

Pojmy v tomto článku


Související články

4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Téma, Sanace a rekonstrukce

Konverze Zengerovy trafostanice na Kunsthalle Praha

V poslední době se nestává tak často, aby byla velká historická budova v centru hlavního města nově otevřena veřejnosti. To je případ nové galerie umění s názvem Kunsthalle Praha, jež vznikla z bývalé Zengerovy trafostanice. V článku je přiblížena konverze, jež si kladla za cí...