Konverze Zengerovy trafostanice na Kunsthalle Praha

V poslední době se nestává tak často, aby byla velká historická budova v centru hlavního města nově otevřena veřejnosti. To je případ nové galerie umění s názvem Kunsthalle Praha, jež vznikla z bývalé Zengerovy trafostanice. V článku je přiblížena konverze, jež si kladla za cíl zachovat neoklasicistní fasádu a další původní prvky a zároveň revitalizovat vnitřní industriální prostor pro potřeby galerie 21. století.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

CONVERSION OF ZENGER TRANSFORMER STATION TO KUNSTHALLE PRAGUE

It is not often that a large historic building in the centre of a capital city is newly opened to the public. This is the case of a new art gallery called Kunsthalle Praha, which was created from the former Zenger Electrical Substation. This article describes the conversion, which aimed to preserve the neoclassical facade and other original elements while revitalising the interior industrial space for the needs of a 21st century gallery.