Projekt a realizace nové lávky pro pěší a cyklisty přes Labe v Hradci Králové

Článek popisuje návrh a postup výstavby nové mostní konstrukce pro pěší a cyklisty přes řeku Labe v Hradci Králové. Konstrukční, geometrické a materiálové řešení lávky vychází z vítězného návrhu architektonicko-konstrukční soutěže, která probíhala v roce 2014. Jedná se o unikátní konstrukční systém kombinující subtilní mostovku z prefabrikovaných panelů z UHPFRC a štíhlá ocelová žebra podepřená nosnými kabely.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

Design and Construction Process of New Footbridge Over the Labe in Hradec Králové

The article describes design and construction process of a new bridge structure for pedestrians and cyclists over the Labe River in Hradec Kralove. The structural, geometric, and material solution of the footbridge is based on the winning design of the architectural and structural competition held in 2014. It is a unique structural system combining a slender bridge deck made of precast UHPFRC panels and extremely slender steel ribs supported by load-bearing cables


Související články

3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Návrh lávky přes řeku Labe v Nymburce

Lávka pro pěší a cyklisty, která v městě Nymburk přemosťuje řeku Labe, je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení, statickou a dynamickou analýzu a vliv technologie výstavby na její návrh. Lávku tvoří mostovka z předpjatého betonu, kt...
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Stavební konstrukce

Architektonicko-konstrukční návrh lávky z UHPC v Lužci nad Vltavou

Proces návrhu unikátní konstrukce lávky v Lužci nad Vltavou  - 138 m dlouhé lávky z UHPC pro pěší a cyklisty - z pohledu architekta.
112 Mosty | 15.8.2019 | Stavební konstrukce

Návrh a výroba segmentové předepnuté lávky z UHPC v Příboře

V listopadu 2018 byla v severomoravském městě Příbor jako první svého druhu v České republice uvedena do provozu segmentová předepnutá lávka z ultra vysokohodnotného betonu (UHPC). V článku je prezentován návrh, výroba, montáž a statická a dynamická analýza této lávky, projekt...