Návrh lávky přes řeku Labe v Nymburce

Lávka pro pěší a cyklisty, která v městě Nymburk přemosťuje řeku Labe, je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení, statickou a dynamickou analýzu a vliv technologie výstavby na její návrh. Lávku tvoří mostovka z předpjatého betonu, která je zavěšena na vně skloněné ocelové oblouky. Lávka byla postavena s minimálním vlivem na provoz na řece. Originální technologie výstavby byla popsána v článku [1].

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

Design of the Elbe River Footbridge in Nymburk

The pedestrian and cyclist bridge, which bridges the Elbe River in a city of Nymburk, is described in terms of its architectural and structural arrangement, static and dynamic analysis and the impact of a construction technology on its design. The footbridge is formed by a prestressed concrete deck, which is suspended on its outer edges on outwards inclined steel arches. The footbridge was built with a minimal impact on the river traffic. The original construction technology was described in the paper [1]


Související články

3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Stavební konstrukce

Výstavba lávky pro pěší v Nymburce

V Nymburce, na místě dřívější lávky pro pěší stržené v roce 2018, probíhají v současnosti dokončovací práce na nové mostní konstrukci. V článku je z pohledu generálního zhotovitele popsána jak konstrukce lávky, tak zejména výstavba na břehu Labe včetně transportu konstrukčního...
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Stavební konstrukce

Lávka z UHPC v Lužci nad Vltavou z pohledu projektanta

Zavěšená mostní konstrukce z UHPC délky 138 m s jedním pylonem má rozpětí hlavního pole 99,18 m, vedlejší pole má délku 31,9 m. Podařilo se navrhnout a realizovat unikátní mostní konstrukci, která se může stát důstojnou vizitkou schopností všech účastníků výstavby.