Možnosti využití upravené jemné frakce odpadního betonu pro výrobu lehčených bloků obvodových plášťů budov

Příspěvek se zabývá možnostmi využití upraveného recyklovaného odpadního betonu frakce 0–1 mm jako
náhrady za kamenivo v lehčených cementových kompozitech. V článku jsou porovnány užitné vlastnosti několika
navržených směsí, které se liší množstvím použité pěnotvorné přísady a mikrovláken. Stanoven byl
soubor vybraných mechanických a tepelně-vlhkostních vlastností. Lehčený cementový kompozit lze využít
pro prefabrikovanou výrobu tvárnic pro zdění nebo jako transportbeton.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

POTENTIAL FOR USING MODIFIED FINE AGGREGATE FROM WASTE CONCRETE IN THE PRODUCTION OF LIGHTWEIGHT BLOCKS FOR EXTERNAL PARTS OF BUILDINGS

The paper deals with the potential of using very fine aggregate (<1 mm) from recycled waste concrete as a substitute for ordinary fine aggregate in lightweight cement composites. The article compares utility properties of several mixes, which differ in the amount of foaming agent used and the use of microfibres. A set of selected material properties, namely mechanical and thermal/​moisture related was established. Such lightweight cementitious composites can be used in the shape of precast blocks or as ready-mixed concrete.

Pojmy v tomto článku


Související články

2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Stavební konstrukce

Regionální centrála ČSOB v Hradci Králové

Podle návrhu ateliéru Projektil architekti dokončila ČSOB stavbu regionální centrály v Hradci Králové, která získala certifikaci LEED Platinum v kategorii New Construction a zařadila se tak mezi jednu z environmentálně nejšetrnějších budov v celé Evropě. Budova stojí u kongres...
2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Téma, Architekti a architektura

Víc než jen fasády: tváře domů

V posledních letech byly v České republice postaveny budovy, domy či objekty, které jsou zajímavé pojetím fasád, na jejichž zhotovení byl použit beton v kombinaci s dalšími materiály. V následujícím textu je přiblíženo pět z nich. Je mezi kancelářská budova, parkovacím dům, zá...