Frakce kameniva

Frakce kameniva (aggregate size) obsahuje zrna kameniva určité velikosti, např. frakce 4/8 je sestavena ze zrn, která propadla sítem s velikostí ok 8 mm a zůstala na sítu s velikostí ok 4 mm.

Normové řady sít:

Na betonárnách se nejčastěji používají tyto frakce: 0 – 1, 1 – 2, 0 – 4, 4 – 8, 8 – 16, 11 – 22 mm.

2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Věda a výzkum

Možnosti využití upravené jemné frakce odpadního betonu pro výrobu lehčených bloků obvodových plášťů budov

Příspěvek se zabývá možnostmi využití upraveného recyklovaného odpadního betonu frakce 0–1 mm jako náhrady za kamenivo v lehčených cementových kompozitech. V článku jsou porovnány užitné vlastnosti několika navržených směsí, které se liší množstvím použité pěnotvorné přísady a...