Stavební odpad

Stavební odpad (Construction waste) vzniká při stavební činnosti. Podle evidence se v ČR vyprodukuje ročně kolem 9mil. tun stavebního a demoličního odpadu, z toho je cca 200.000 t nebezpečného odpadu.

Většinou stavební odpad představuje

  • Zbytky betonu a cihel
  • Dřevo
  • Kovový odpad
  • Izolační materiály
  • Plastový odpad
  • Sklo
  • Keramika
  • Zemina a sutě

Správa stavebního odpadu je důležitým aspektem udržitelného stavebnictví. Části stavebního odpadu lze recyklovat, znovu použít nebo zpracovat, čímž se minimalizuje vliv na životní prostředí. Stavební firmy a vlastníci staveb by měli pracovat na správném třídění odpadu, spolupracovat s recyklačními společnostmi a dodržovat příslušné odpadové předpisy a regulace. Správná likvidace stavebního odpadu je důležitá pro ochranu životního prostředí a udržitelnost stavebního průmyslu jako celku.

1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Materiály a technologie

Opětovné využití stavebního a demoličního odpadu jako recyklovaného kameniva do betonu

Stavební a demoliční odpad lze po splnění patřičných kritérií použít jako recyklované kamenivo do betonu. Autoři shrnují současnou klasifikaci recyklovaného kameniva a jeho použití do betonu, které je dané normativně. V příspěvku je představen experimentální program laboratorn...
2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Věda a výzkum

Možnosti využití upravené jemné frakce odpadního betonu pro výrobu lehčených bloků obvodových plášťů budov

Příspěvek se zabývá možnostmi využití upraveného recyklovaného odpadního betonu frakce 0–1 mm jako náhrady za kamenivo v lehčených cementových kompozitech. V článku jsou porovnány užitné vlastnosti několika navržených směsí, které se liší množstvím použité pěnotvorné přísady a...