Betony pro ČSOB

Na stavbu byl dodáván beton z betonárny v Hradci Králové, která čerstvě prošla velkou rekonstrukcí související i s navýšením výrobního výkonu. Díky tomu se dodavatel betonu mohl ucházet o možnost dodávat beton pro tak významnou a náročnou stavbu.

Jelikož se stavba nachází pár desítek metrů od hlavního toku řeky Labe a dvě podzemní podlaží sloužící pro parkování se nacházejí pod úrovní hladiny vody, bylo zapotřebí pro výrobu betonových směsí pro spodní stavbu, tj. pro pilotové založení, spodní desku a obvodové stěny, využít speciálních receptur, které odolají podzemní vodě. Pro piloty byl z tohoto důvodu zvolen beton pevnostní třídy C25/30 — XA2 s vyšším obsahem cementu. Jako hlavní betonová směs, speciálně navržená pro základovou desku a obvodové konstrukce, byla použita Zapa Aquastop v pevnostní třídě C30/37. Tato směs se vyznačuje sníženým vývinem hydratačního tepla, menším smrštěním a minimálním průsakem tlakové vody. Navržená směs v možných mezích respektuje rakouskou směrnici pro bílé vany díky technickým pravidlům ČBS 02 pro bílé vany. Ukládání 5 000 m3 této směsi bylo rozděleno do šesti etap, přičemž každá z etap představovala dodávku v průměru 850 m3.

 
Hlavní betonová směs pro základovou desku a obvodové konstrukce spodní stavby ZAPA AQUASTOP

Za zmínku také stojí speciální lehčený beton Zapa Bubble využitý na střešní patro budovy, který slouží také jako izolační vrstva k udržení požadované teploty v budově, kdy je střecha v letních měsících vystavena slunečnímu svitu. Tuto směs tvoří vysoce provzdušněné cementové mléko, které je vyráběné na stavbě pomocí speciálního zařízení, jež zároveň slouží jako čerpadlo hotové směsi. Cementové mléko je přepravováno klasickým autodomíchávačem, na stavbě se v mísicím zařízení smíchá se speciální stabilizační pěnou, a tak vzniká hotový produkt o požadované objemové hmotnosti.

Speciální lehčený beton ZAPA BUBBLE využitý na střešní patro budovy, který slouží také jako izolační vrstva
2/2022 Architektura | 10.6.2022 | Stavební konstrukce

Regionální centrála ČSOB v Hradci Králové

Podle návrhu ateliéru Projektil architekti dokončila ČSOB stavbu regionální centrály v Hradci Králové, která získala certifikaci LEED Platinum v kategorii New Construction a zařadila se tak mezi jednu z environmentálně nejšetrnějších budov v celé Evropě. Budova stojí u kongres...
2/2022 Architektura | 10.6.2022 | Rozhovor, Stavební konstrukce

Věřím ve výtvarný potenciál betonu

Dvě otázky pro architekta Romana Brychtu stran ojedinělého použití technologie grafického betonu zhotoveného in situ v monolitické konstrukci