Použití recyklovaného kameniva do betonu

Článek v první části předkládá důvody k recyklaci stavebního a demoličního odpadu a k jeho použití pro výrobu betonu. Upozorňuje na důležité skutečnosti, které se s použitím recyklovaného kameniva do betonu pojí, shrnuje normativní a legislativní požadavky a praktické otázky týkající se výroby a zpracování recyklátu. V druhé části prezentuje zkušenosti s výrobou betonu s recyklovaným kamenivem a shrnuje výsledky zkoušek důležitých charakteristických vlastností. V závěru nastiňuje kroky nutné pro zvýšení produkce recyklovaného kameniva a pro zjednodušení použití recyklátu v betonu z hlediska norem.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

THE USE OF RECYCLED AGGREGATE IN CONCRETE

The paper presents reasons for recycling construction and demolition waste, and for its use in concrete production. The paper also points out important facts associated with the use of recycled aggregate in concrete, it summarises relevant normative and legislative requirements and practical issues with its use. The second part of the paper outlines the experience with production of recycled aggregate concrete and reviews important properties obtained by tests. The final part proposes steps required for an increase in the production of recycled aggregate and for the simplification of the normative rules for its application in concrete.


Související články

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Téma, Materiály a technologie

Současný stav disponibilních zásob u využívaných ložisek stavebního kamene a štěrkopísku v ČR

Kamenivo je nerostná surovina důležitá pro národní surovinovou bezpečnost a soběstačnost. V současné době však zásob kameniva na ložiskách povolených k těžbě jednoznačně ubývá a velká část z nich se dokonce blíží ke svému dotěžení. Již teď je zřejmé, že stávající ložiska nebud...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Materiály a technologie

Beton z recyklovaného kameniva

Jednou z možností, jak v některých konstrukcích z betonu nahradit přírodní kamenivo, kterého je nedostatek, neboť stávající lomy jsou dočerpávány a otevření nových se nedaří povolovat, může být použití kameniva recyklovaného. Dlouholetá snaha pracovníků ze společnosti ERC-TECH...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Materiály a technologie

Současnost a perspektivy použití recyklovaného kameniva do betonu – poznámky a komentáře z pohledu legislativy

V úvodu článku je uveden přehled kameniva používaného do betonu, včetně definic a návazností na v současnosti platné normy. Další část je věnována otázce recyklovaného kameniva a možnostem jeho výroby opět v návaznosti na normy. V závěru je s ohledem na aktuální stav těžby pří...