Autonomní robotický stavební systém Dekmatic

10. 3. 2022 - Technologie |

Výzkumný tým Atelieru DEK ve spolupráci s kolegy z Katedry technologie staveb ČVUT v Praze úspěšně završil první fázi vývoje nové technologie výstavby svislých konstrukcí hrubé stavby. Cílem technologie je konstruovat stěny přímo v místě staveb automaticky s důrazem na implementaci BIM a efektivní využití stavebních materiálů. Hmatatelným výsledkem první fáze jsou stěny hrubé stavby jednopodlažního domu, přičemž polovinu půdorysu robot přímo na staveništi vyzdil z dutinových cihel spojovaných polyuretanovým lepidlem a symetrickou druhou polovinu vytvořil technologií 3D tisku z cementové malty. Jedná se tak o první in situ roboticky vyzděnou, resp. 3D tištěnou konstrukci v reálném měřítku v České Republice.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

DEKMATIC: AN AUTONOMOUS ROBOTIC CONSTRUCTION SYSTEM

The first stage of development of an automated technology developed for construction of vertical walls was successfully completed by the research team of Atelier DEK, in cooperation with the Department of Building Technology of the Czech Technical University in Prague. The aim of the technology is to construct walls automatically directly on a construction site with an emphasis on the implementation of BIM and an efficient use of building materials. The tangible result of this first stage were the walls of a single-storey house, where on one half of the floor plan the robot built the walls from hollow clay bricks joined using a polyurethane glue and on the symmetrical other half the construction was completed by 3D printing technology. This was the first case of an insitu robotically constructed brickwork and a 3D printed construction in full-scale in the Czech Republic.


Související články

1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Úvodník

Může být stavebnictví atraktivní obor pro mladé?

Nadměrná spotřeba způsobuje enormní využívání zdrojů Země. Následky mají mnoho negativních podob. Dochází k proměně krajiny i celých oblastí v průmyslové zóny, zhoršují se klimatické podmínky, pociťujeme nedostatek zdrojů přírodních surovin, zvyšuje se počet přírodních katastr...
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Téma, Materiály a technologie

Experimentální vývoj 3D tisku cementových kompozitů

V rámci projektu 3D-STAR probíhá ve spolupráci Technické univerzity v Liberci a Kloknerova ústavu v Praze vývoj zařízení 3D tisku cementových kompozitů, tisk tenkostěnných konstrukčních prvků a jeji...

1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Téma, Materiály a technologie

První česká portálová 3D tiskárna

3D tisk z plastu a z kovu si již našel místo v průmyslové praxi, ale tisk budov je stále ještě novinkou. Na základě spolupráce mezi Ústavem konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT, Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT a společnostmi Strojírny Podzimek a Podzi...